Stichting BKM

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Tarieven

Hieronder vindt u de wettelijk vastgestelde bedragen voor 2023. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Voor meer gedetailleerde uitleg zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant.

De wettelijke tarieven bewindvoering zijn berekend op basis van 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Stichting BKM vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.

Voor de intakevergoeding wordt het beheer opgestart en zal  een aantal zaken in kaart worden gebracht en aangevraagd. Denk hierbij aan het  inventariseren van inkomsten en uitgaven, inventariseren van schulden en vorderingen, openen van bankrekeningen en aanschrijven van instanties.

Indien u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt  dan worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. Niet alle gemeenten hanteren de zelfde norm van 110% van de bijstandsnorm. Stichting BKM vraagt deze bijstand voor u aan op basis van de tarieven bewindvoering.

De wettelijke tarieven mentorschap zijn berekend op 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Stichting BKM vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.


Tarieven bewindvoering 2023


Eén persoon bewind


Standaard bewind

€ 103.75  

Schuldenbewind

€ 134.25 

Aanvangswerkzaamheden

€ 586

Verkoop of ontruiming van een woning, verhuizing

€ 366

Eindrekening en Verantwoording

€ 220Meerpersoons bewind


Standaard bewind

€ 124.42 

Schuldenbewind

€ 142.75 

Schuldenbewind 2x

€ 161

Aanvangswerkzaamheden

€ 703

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

Eindrekening en Verantwoording 

€ 366 

€ 264