Stichting BKM

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Tarieven

Hieronder vindt u de wettelijk vastgestelde bedragen voor 2021. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Voor meer gedetailleerde uitleg zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant.

De wettelijke tarieven bewindvoering zijn berekend op basis van 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Stichting BKM vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.

Voor de intakevergoeding wordt het beheer opgestart en zal  een aantal zaken in kaart worden gebracht en aangevraagd. Denk hierbij aan het  inventariseren van inkomsten en uitgaven, inventariseren van schulden en vorderingen, openen van bankrekeningen en aanschrijven van instanties.

Indien u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt  dan worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. Niet alle gemeenten hanteren de zelfde norm van 110% van de bijstandsnorm. Stichting BKM vraagt deze bijstand voor u aan op basis van de tarieven bewindvoering.

De wettelijke tarieven mentorschap zijn berekend op 17 werkzame uren per jaar. Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht,  zal Stichting BKM vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter om extra uren in rekening te mogen brengen.


Tarieven bewindvoering en mentorschap 2021, per maand 


Eén persoon bewind/mentorschap 


Standaard bewind, mentorschap

€ 103.75  /  € 103.75

Schuldenbewind, mentorschap psychische problemen

€ 134.25 / € 134.25

Aanvangswerkzaamheden

€ 586 / € 586

Verkoop of ontruiming van een woning, verhuizing

€ 366 / € 366

Eindrekening en Verantwoording

€ 220Meerpersoons bewind/ mentorschap 


Standaard bewind/ mentorschap

€ 124.42 /  124.42

Schuldenbewind/ psychische problemen

€ 142.75 / € 142.75

Schuldenbewind 2x

€ 161

Aanvangswerkzaamheden

€ 703 / € 703

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

Eindrekening en Verantwoording 

€ 366  366

€ 264


Combinatie  bewind/ mentorschap 


Alleenstaande

€ 186.75

Alleenstaande met schulden

€ 198.33

Aanvangswerkzaamheden 

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

Eindrekening en Verantwoording 

€ 1054

€ 366

€ 220


Meerpersoons combinatie bewind/ mentorschap 


Standaard bewind/ mentorschap

€ 269.58

Schuldenbewind/ psychische problemen

€ 297.08

Schuldenbewind 2x

€ 297.08

Aanvangswerkzaamheden

€ 1523

Verkoop/verhuizing/ontruiming van de woning 

€ 366

Eindrekening en Verantwoording 

€ 220