Stichting BKM

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Mentorschap.

Bij mentorschap wordt door de kantonrechter een mentor benoemd voor een meerderjarige die niet

( meer ) in staat is de eigen belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en welzijn. Meerderjarigen die voor mentorschap in aanmerking komen zijn personen die deels wilsonbekwaam worden genoemd zoals bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met een verstandelijke beperking, dementie, hersenletsel of coma. 

De mentor van Stichting BKM beschermt uw belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, waarbij het niet gaat over uw financiën maar over beslissingen rondom zorg, wonen en welzijn. Bijvoorbeeld in de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling. Deze keuzes worden aan u uitgelegd, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en voorkeuren. In overleg wordt bepaald wat het advies aan de hulpverlener zal zijn.