Stichting BKM

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Beschermingsbewind       

Bij beschermingsbewind wordt er door de kantonrechter een bewindvoerder aangesteld die de financiën gaat beheren van een meerderjarig persoon die daartoe zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van uw goederen.  Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis of een toekomstige erfenis.

U kunt de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een familielid of kennis. Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele organisatie onder te brengen. De relatie met familieleden en kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind. Voor een naaste kan het bovendien lastig zijn om zo’n formele taak te combineren met de andere rol. Mede op basis van uw wensen  bepaalt de kantonrechter wie uw bewindvoerder wordt.

Stichting BKM zorgt ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. U mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met uw wensen. Afhankelijk van het vermogen en het inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Wanneer u  hiervoor in aanmerking komt zal Stichting BKM dit aanvragen bij uw gemeente.