Stichting BKM

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Werkzaamheden

 Beschermingsbewind

 • We maken een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen.
 • We openen op uw  naam een bankrekening (beheerrekening),leefgeldrekening en eventueel een spaarrekening.
 • We regelen dat de organisatie (s)  waarvan u  het inkomen ontvangt, het inkomen  naar de beheerrekening overmaakt. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige financiële post naar Stichting BKM sturen. De vaste lasten inclusief het leefgeld  worden voortaan door Stichting BKM van de beheerrekening betaald.
 • We stellen een budgetplan op waarin overzichtelijk wordt weergegeven wat de vaste maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.
 • We verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1.
 • We vragen bijzondere bijstand, toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan.
 • We regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties.
 • Wanneer er schulden zijn inventariseren wij de schuldenlast en vragen een schuldenregeling aan bij een gespecialiseerde schuldhulpverlener.
 • We leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de uitvoering van het bewind

 

Mentorschap

 • Wij hebben regelmatig contactmomenten
 • Wij handelen altijd vanuit uw belang 
 • Wij adviseren en ondersteunen bij zorg- behandel- en begeleidingsplannen
 • Wij ondertekenen de zorgovereenkomst, zorg- behandel- en begeleidingsplannen
 • Wij overleggen met hulp, zorg,- en dienstverleners waaronder deelnemen aan cliëntoverleg
 • Wij hebben inzicht in cliëntdossiers om toezicht te houden op de uitvoering van de zorgverlening
 • Wij hebben inbreng bij gewenste en mogelijke verbeteringen
 • We leggen  verantwoording af aan de kantonrechter over de uitvoering van het mentorschap